Middenstandsraad

Wat doet de adviesraad?

  • Organiseren van overleg tussen lokale handelaars en stadsbestuur
  • Vertegenwoordigen belangen lokale handelaars
  • Verlenen van advies uit eigen beweging of op verzoek over aangelegenheden inzake lokale handel
  • Acties en initiatieven ontwikkelen ter promotie van de lokale handel

Wie kan zich kandidaat stellen?

  • Handelaars/ondernemers met vestiging in Ninove

Hoe kandidaat stellen?

Ten laatste tegen?

  •  31 mei 2019

Meer info?

  • Dienst lokale economie

Contact informatie

Contactpersonen