Middenstandsraad

Wat doet de adviesraad?

De middenstandsraad

  • organiseert overleg tussen lokale handelaars en het stadsbestuur
  • vertegenwoordigt de belangen van de lokale handelaars
  • verleent advies uit eigen beweging of op verzoek over aangelegenheden inzake lokale handel
  • stelt initiatieven voor en organiseert acties ter promotie van de lokale handel.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Handelaars en ondernemers met vestiging in Ninove.

Hoe kandidaat stellen?

Via mail naar lokale.economie@ninove.be


Contact informatie

Contactpersonen