Met de smoel naar het water

De Inghelantsite hoeven we je niet meer voor te stellen, toch? Je ging er deze zomer misschien wel naar De Donderdagen. De site tussen Burchtstraat, Oude Kaai en Dender bestaat vandaag vooral uit de voormalige Kaaischool, gras en parking. Praktisch? Ja. Mooi en gezellig? Neen. Maar dat verandert. We laten je al even mee snuisteren in de plannen.

“Als je hoort dat we de Inghelantsite gaan heraanleggen, heb je misschien een déjà-vugevoel”, start Catherine Van de Velde, die als planoloog bij de stad werkt. “Er werden al verschillende keren initiatieven genomen om de site te herontwikkelen, enkele jaren terug waren er zelfs simulaties van hoe het park eruit zou zien.”

Aan plannen geen gebrek dus, maar tot uitvoer kwam het niet. “Ik denk dat we de oorzaak daarvoor moeten zoeken bij de aanpak die toen werd gebruikt. Een bureau tekende een plan uit, en het trok daarmee naar de inwoners. Maar zo werkt het niet”, ervaart Dirk De Loecker van Plan+, het bureau waar de stad vandaag mee samenwerkt.

“Je laat best zoveel mogelijk betrokkenen meedenken van bij de start. Willen we op die site meer parking of hoogbouw zoals op de Centrumlaan, of willen we meer plekken om elkaar te ontmoeten? Vooraleer plannen te tekenen, luisterden we naar geïnteresseerde burgers, politici en diensten van de stad. En al snel merkten we dat we vooral meer groen en ontmoetingsplekken willen. Dat bleek trouwens ook uit de 100 x 100-bevraging die de stad enkele maanden terug lanceerde. De Ninovieter wil meer natuur én vroeg zelfs specifiek naar een toffe kade aan de Dender.”

Over de brug

Die toffe kade aan de Dender komt er, maar niet zomaar. Hij past binnen een groter plan om de stad met het water te verbinden. “Wat je als Ninovieter wellicht niet beseft, omdat je het nooit anders hebt geweten, is dat de stad de voorbije eeuwen z’n rug heeft gekeerd naar de Dender. Dat is eigenlijk logisch. Vroeger werd de stad bevoorraad vanaf de Dender, waardoor er langs de oevers industrie kwam. Maar vandaag bevoorraden we de stad over de weg en zijn de oevers niet al te fraaie industriële achterkanten geworden. Die achterkanten gaan we nu herwerken tot één van de mooiste stukjes Ninove. We moeten de smoel van Ninove opnieuw richting Dender keren en de rivier binnenbrengen in de stad. Tussen het Sociaal Huis en de oude Kaaischool komt er daarom een waterelement. En van de kades maken we toffe ontmoetingsplekken, zoals de Ninovieter het vraagt.”

Niet het fraaiste

Maar daar stopt het dus niet. Op de zone ernaast, die vandaag bestaat uit een groot grasveld met parking, komt een park, dat je van de stad richting Dender brengt of omgekeerd. “Op iets langere termijn zien we ook nog verschillende royale doorsteken, die tot de Burchtstraat en Graanmarkt lopen. De oude Kaaischool willen we omvormen tot een horecazaak of misschien wel een hotel, in combinatie met woningen. Dat stukje moet nog verder vorm krijgen”, licht Dirk toe. “Met de vernieuwde site willen we trouwens niet alleen de Dender, maar ook voetgangers en fietsers de stad binnentrekken. ’s Zomers passeren honderden mensen het jaagpad, ik ben een van hen (lacht). Maar het beeld dat je van daaruit krijgt op Ninove, is niet het mooiste. Stel nu dat je bij het passeren een mooi plekje ziet aan het water, met een park en eventueel een terrasje … Dan stop je toch even?  En misschien gaan die passanten nadien nog eens de stad in, wat dan weer goed is voor het toerisme en de lokale economie.”

Twee snelheden

De grootse plannen doen je wellicht vermoeden dat je volgend voorjaar nog niet op de nieuwe kade zal zitten. Wanneer dan wel? “We werken met twee snelheden. Eén ervan loopt trager, en bevat de uitwerking van het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan, red.)”, zegt Dirk. “Zo’n RUP bepaalt wat kan en mag in een zone. Het legt eigenlijk de spelregels vast, zeg maar. Voor de goedkeuring van het RUP rekenen we op twee jaar, dus dan zijn we al snel 2023. In die tijd gaan we het project ook verder in de diepte bespreken met de eigenaars van de gronden die op of aan de site liggen.” Zodra het RUP is goedgekeurd, kunnen architecten aan de slag voor de concrete invulling van de site. Maar er is dus ook een tweede snelheid, geeft Catherine aan: “Een groot deel van de Inghelantsite is eigendom van Ninove en een stad mag natuurlijk een park aanleggen, daarvoor hoeft het niet op het RUP te wachten. Ook voor het waterelement en de kade zijn we niet afhankelijk van het RUP. We gaan dus binnenkort op zoek naar een ontwerper om dit samen met ons uit te werken. Binnen een paar jaar moeten de eerste veranderingen al zichtbaar zijn.”

Knipoog

De Inghelantsite verandert dus niet een beetje, maar krijgt een volledige makeover, al is het er een met een knipoog naar vroeger, merkt Catherine op. “Tussen het Sociaal Huis en de oude Kaaischool, waar we water in de stad willen brengen, liep de rivier ook oorspronkelijk. De Dender volgde ongeveer het traject van de Kaaischoolstraat, de weg die rond de voormalige school loopt. Maar om het scheepsvervoer te vergemakkelijken, werd hij destijds rechtgetrokken. Je ziet daar nog restanten van, als je goed kijkt. We brengen het water dus terug naar z’n oorspronkelijke plek.”

Meer weten over de site?

De richtnota van de Inghelantsite kan je inkijken op mijn.ninove.be. Je leest er meer over de geschiedenis, het heden en de mogelijke toekomst van de site.


Contact informatie