Meerjarenplan 2020-2025: openbare ruimte

De Ninoofse wegen en ruimten moeten goed aangelegd én onderhouden worden, staat in het meerjarenplan. Klinkt logisch, toch? Maar het moet ook efficiënt gebeuren, en daarvoor heb je goeie mensen, een gepaste structuur en krachtig materiaal nodig. Drie factoren die je niet los van elkaar kan zien.

Meerjarenplan

Wagenpark herbekeken

Je kan onkruid op wel tien manieren bestrijden, maar wat is de meest efficiënte? Welke machines gebruik je? Hoeveel mensen zet je in om groot Ninove zo onkruidvrij mogelijk te houden? En dezelfde vragen stellen zich natuurlijk voor sneeuw- en ijzelbestrijding, het onderhouden van de parken … Binnen de technische dienst kijken ze momenteel hoe met het huidige, ervaren personeel nog efficiënter kan gewerkt worden. Ook het wagenpark krijgt een evaluatie. Worden alle voertuigen en vrachtwagens optimaal gebruikt? Hebben we ze wel allemaal nodig?

Impact

De volgende zes jaar ondergaat een groot deel van het wagenpark een update. Bij de keuze van het voertuig wordt altijd rekening gehouden met de impact op het milieu. Welke werken voert het voertuig uit? Hoeveel trekkracht heeft het nodig? Kan het eventueel met een lichtere motor of een andere aandrijving? Wat wel al vaststaat, is dat alle nieuwe voertuigen vanaf nu een onderhoudscontract krijgen bij de dealer, want ze zijn té complex om zelf het onderhoud uit te voeren.

Brandstof

De aandacht voor het milieu komt niet enkel ter sprake bij de keuze van voertuigen. Een voorbeeld? Járen voor het wettelijk verplicht werd om het onkruid pesticidevrij te bestrijden, maakte de technische dienst al die omslag. En voor de brandstof van z’n bosmaaiers kiest de dienst voor een milieuvriendelijke variant.

Strooimachine

voor fietspaden Om jouw ecologische voetafdruk helpen kleiner te maken, investeert de stad in de aankoop van een strooimachine voor de fietspaden. Die zal vooral ingezet worden op de belangrijkste schoolroutes. Wat er nog op de lijst met geplande aankopen staat? Betere maaikoppen voor de bosmaaiers, een schrobmachine om de voetpaden te reinigen in de centrumstraten … Kortom, heel wat materiaal om van Ninove een mooie en veilige stad te maken.

 

Illustratie meerjarenplan

 

Speerpunten

  • we bestrijden onkruid pesticidevrij op verharde wegen/voetpaden en maken het openbaar domein proper na evenementen
  • we bestrijden sneeuw en ijzel op het Ninoofse grondgebied
  • we beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit
  • we verwerken afval en voeren het af
  • we optimaliseren de werking van de technische dienst

 

Project in de kijker

Project in de kijker

Maak kennis met Gerrit en Rudy. Deze twee mannen van de technische dienst houden de Ninoofse wegen onkruidvrij, samen met hun collega Michel. Hoe ze dat doen? Zonder pesticiden, maar mét precisie en teamwork.

Lees verder op www.ninove.be/(st)rijdentegenonkruid.be