Meerjarenplan 2020-2025: welvarende stad

Fijne leefomgeving

We streven naar een klimaatgezonde, diervriendelijke, nette en groene leefomgeving. Daarom werken we een groenvisie uit en onderhouden we onze groene ruimtes met aandacht voor de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen. We verhogen ook het algemeen dierenwelzijn en richten de publieke ruimte diervriendelijk in.

We streven ook naar een duurzaam geordende ruimte. We bewaken en garanderen de woningkwaliteit in Ninove en faciliteren de realisatie van een kwalitatieve mix in het woonaanbod.

Bereikbaar

We creëren een multimodaal bereikbare stad en dorpen met trage verbindingen en geoptimaliseerd vervoer. We verhogen de verkeersveiligheid en werken het mobiliteitsplan uit.

We streven naar een kwaliteitsvol openbaar domein door het openbaar domein te onderhouden en te ontharden waar mogelijk. We leggen voet- en fietspaden aan als veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker en voeren een efficiënt waterbeleid.

Winkelstad

We bouwen Ninove verder uit tot een aantrekkelijke stad om te werken en te winkelen door handelaars en horeca te ondersteunen en initiatieven te nemen zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op ons grondgebied. Daarnaast nemen we ook maatregelen om de werkgelegenheid op het eigen grondgebied te bevorderen.

Speerpunten

  • we streven naar een klimaatgezonde, diervriendelijke, nette en groene leefomgeving
  • we actualiseren en onderhouden het geografische informatiesysteem (GIS)
  • we ordenen en ontwikkelen de Ninoofse ruimte op duurzame wijzewe creëren een multimodaal bereikbare stad en dorpen
  • we ontplooien een kwaliteitsvol Ninoofs openbaar domein
  • we bouwen Ninove verder uit tot een aantrekkelijke stad om te werken en te winkelen

Project in de kijker

Het voorjaar van de dienst lokale economie was strak gepland. Op het schema stonden onder meer de Dag van de Markt en de zoektocht naar een nieuwe zaakvoerder voor de start-up. En toen kwam corona.

Lees verder op www.ninove.be/steunmaatregelen-voor-handelaars-in-tijden-van-corona.  


Contact informatie