Meerjarenplan 2020-2025: krachtige overheid

Meerjarenplan

Sterke administratie

Ninove staat het komende decennium voor grote uitdagingen. Dit veronderstelt een slagkrachtige stadsadministratie waar professionaliteit, een klantgedreven dienstverlening, een goed management en een HR-beleid gebaseerd op de talenten en competenties van de medewerkers, centraal staat.

De uiterlijke neutraliteit van de ambtenaren aan de loketten van de stad moet gewaarborgd worden. Tegelijkertijd moeten de personeelsleden van de stad een afspiegeling zijn van alle Ninovieters. Hiervoor zal een actief diversiteitsbeleid uitgewerkt worden.

Digitale dienstverlening

Een belangrijk aspect van een moderne overheid is digitalisering. We maken werk van een sterk vereenvoudigde digitale dienstverlening. We maken zoveel mogelijk gebruik van de informatie die we reeds van de burger hebben om onze dienstverlening zo laagdrempelig en klantgericht mogelijk te maken. We focussen onder meer op maximaal digitale besluitvorming, interne en publieke wifivoorzieningen in de stadsgebouwen, het digitaliseren van dienstverleningsprocessen en het implementeren van een CRM-systeem dat onze werking drastisch zal optimaliseren. Daarnaast zetten we sterk in op kwaliteitsvolle fysieke dienstverlening: een sterke telefonie, werken op afspraak en een versterking van de dienstverlening aan huis.

Vereenvoudiging

We zetten in op bestuurlijke vereenvoudiging. Dit betekent een doorlichting en vereenvoudiging van de bestaande belasting-, retributie- en subsidiereglementen, evenals een effectieve handhaving op de nog weerhouden reglementen. Daarnaast evalueren we de kerntaken van de lokale overheid en durven we keuzes te maken over welke vormen van dienstverlening we al dan niet blijven aanbieden.

We zetten in op een klantgedreven stadsadministratie waar naast de burger ook de ondernemer centraal staat. Vergunningen, belastingen, retributies worden daartoe vereenvoudigd om zodoende ondernemerschap, met een lokaal tewerkstellingseffect, en investeren in klimaat en duurzaamheid, zo maximaal mogelijk te maken en te ondersteunen.

Illustratie meerjarenplan

Speerpunten

  • we professionaliseren de externe dienst- en hulpverlening
  • we optimaliseren de interne en externe werking door strategische digitalisering

Project in de kijker

De stad gaat helemaal voor digitaal (of toch een groot stuk). Hoe de stadsdiensten
dat willen bereiken, lees je hier


Contact informatie