Meerjarenplan 2020-2025: stad creëert kansen voor vrijetijdsbeleving en biedt kwaliteitsvol onderwijs

Meerjarenplan

Cultuur voor iedereen

We willen dat inwoners elkaar ontmoeten. Daarvoor organiseren we heel wat evenementen. Maar we hebben ook aandacht voor kunst en kunstenaars. Zo organiseren we bv. om de 2 jaar het kunstparcours KRASJ, maar we organiseren ook kunstwedstrijden, kopen kunstwerken aan,… Erfgoed verliezen we niet het oog, en circus- en straattheater mag ook niet ontbreken in onze programmatie. Zo is ons jaarlijks straattheaterfestival De Donderdagen altijd weer een grote publiekstrekker. Cultuur moet er zijn voor iedereen. Daar houden we rekening mee in onze programmatie, maar stimuleren we ook door de UiTPAS. 

We zetten ook in op voldoende speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren, o.a. door het organiseren van speelpleinwerking en ondersteunen van jeugdwerk. De speelterreintjes worden onderhouden, buurtwerking zorgt ervoor dat we dicht bij de jongeren blijven, en via de jeugdraad krijgen kinderen en jongeren inspraak.

De bib en cc De Plomblom worden belevings- en ontmoetingscentra. Ze worden een plek waar iedereen zich thuisvoelt, met een aanbod voor ieders meug. De bib wordt een laagdrempelig kennis-, info-, leer- en belevingscentrum.

Sportieve en aantrekkelijke stad

We zetten Ninovieters aan het bewegen. Door het organiseren van sportkampen, buurtsportprojecten en grote evenementen (denk maar aan de aankomst van Omloop Het Nieuwsblad). We ondersteunen de scholen in hun sportaanbod, en zorgen dat de sportterreinen veilig en onderhouden zijn.

Ninovieters kunnen genieten van hun mooie stad en natuur, en samen met regio Dender-Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen en VVV Ninove bouwen we ook een toeristisch aanbod uit. Zo leren ook niet niet-Ninovieters onze stad en streek kennen.

Kwaliteitsvol onderwijs

We bieden kwaliteitsvol basisonderwijs en creatief kunstonderwijs aan, zodat elk kind, jongeren en/of volwassene een school vindt waar hij zich thuis voelt, en zijn eventueel zijn creatieve skills kan ontwikkelen.

Illustratie meerjarenplan

Speerpunten

  • uitbouwen van de bib als een laagdrempelig kennis-, info-, leer- en belevingscentrum
  • ontwikkelen, promoten en stimuleren van een geïntegreerd cultuurbeleid en –aanbod
  • ontwikkelen en stimuleren van een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod en speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren
  • cc De Plomblom is een open huis voor ontmoeting en cultuur
  • promoten van Ninove als een toeristisch aantrekkelijke stad
  • ontwikkelen, promoten en stimuleren van een levenslange sportparticipatie
  • aanbieden van een kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs
  • aanbieden van een kwaliteitsvol en creatief kunstonderwijs
  • bewaren, valoriseren en ontsluiten van het lokale erfgoed

 


Contact informatie