Meerjarenplan 2020-2025: kansen voor vrije tijd en onderwijs

Bib als belevingscentrum

We bouwen de bib verder uit tot een laagdrempelig kennis-, info-, leer- en belevingscentrum door een kwalitatieve collectie aan te bieden, de collectie up-to-date te houden en digitale toepassingen die het bibgebruik stimuleren (leestipper, bieblo, bibster…) te promoten, activiteiten rond leesbevordering, e-inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid te organiseren en burgers actief te betrekken bij de bibwerking.

Kunst en cultuur

Inwoners moeten elkaar kunnen ontmoeten. Daarom organiseren we evenementen op de maat van de seizoenen (carnaval, afwisselend ViTrien en ‘Feest in de Spiegeltent’, autoloze zondag en eindejaarsfestiviteiten), is er een permanente werking rond beeldende kunsten, met o.m. een tweejaarlijke editie van KRASJ (parcours actuele kunsten), organiseren we een artiestentoer en andere publieksinitiatieven en een kunstenwedstrijd ‘Grote Prijs van de Stad Ninove’, afwisselend voor de disciplines Beeldende Kunst en Literatuur. We kopen ook kunstwerken aan voor de openbare ruimte.

We ondersteunen kermissen en circus- en straattheater, met onder meer een jaarlijkse editie van ‘De Donderdagen’. We subsidiëren ook verenigingen en bouwen de UiTPAS verder uit.

cc De Plomblom is een open huis voor ontmoeting en cultuur, met een programmatie afgestemt op de vragen en behoeften van het publiek. We frissen de infrastructuur op en investeren in de theatertechniek.

Jeugdig aanbod

We organiseren vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, eventueel in samenwerking met de jeugdraad. We bieden jonge kunstenaars en/of artiesten podiumkansen, organiseren workshops en stimuleren samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen. We investeren in permanente vormen van (jeugd)opbouwwerk, wijkwerking, tienerwerking en buurtwerking door samenwerkingsverbanden aan te gaan.

We ontwikkelen en stimuleren een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod en speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren

We organiseren een vaste en/of mobiele inclusieve speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie en ondersteunen het particulier jeugdwerk. We onderhouden ook de speel- en sportterreinen.

We frissen JC De Kuip op en zorgen voor de verhuur en faciliteren de (her)opstart en de werking van de Ninoofse jeugdhuizen.

Toerisme

We promoten Ninove als een toeristisch aantrekkelijke stad. We ondersteunen VVV Ninove voor de organisatie van toeristische activiteiten. We ontwikkelen vernieuwende, kwalitatieve en toegankelijke toeristische producten (wandelingen, rondleidingen, zoektochten…).We werken hiervoor nauw samen met de regio Dender-Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. Maar we werken ook samen met Deszk, de Hongaarse zusterstad van Ninove.

We bewaren en restaureren het roerend en onroerend erfgoed en ontwikkelen een lokale erfgoedwerking met aandacht voor de vele vormen van erfgoed aan de hand van zowel ‘vaste rituelen’ (zoals Erfgoeddag). We willen ook de erfgoedbibliotheek uitbouwen en het kerkenbeleidsplan verder uitvoeren.

Levenslang sporten

We ontwikkelen, promoten en stimuleren een levenslange sportparticipatie, o.a. door het verderzetten en uitbreiden van buurtsportprojecten en het organiseren van inclusieve activiteiten. We zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en hedendaagse zweminfrastructuur voor de Ninoofse scholen, clubs en inwoners en organiseren sportkampen tijdens elke schoolvakantie zodat jongeren bewegen en kennismaken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten.

We onderhouden en controleren de sportterreinen, frissen de gemeentelijke sportinfrastructuur op en zorgen voor de verhuur. Via een doelgericht subsidiebeleid ondersteunen we de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen.

Onderwijs

We bieden een kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs en kunstonderwijs aan.

Speerpunten

  • we bouwen de bib om tot een laagdrempelig kennis-, info-, leer- en belevingscentrum
  • we  ontwikkelen, promoten en stimuleren een geïntegreerd cultuurbeleid en –aanbod
  • we ontwikkelen en stimuleren een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod en speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren
  • cc De Plomblom is een open huis voor ontmoeting en cultuur
  • we promoten Ninove als een toeristisch aantrekkelijke stad
  • we ontwikkelen, promoten en stimuleren levenslange sportparticipatie
  • we bieden een kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs aan
  • we bieden een kwaliteitsvol en creatief kunstonderwijs aanwe bewaren, valoriseren en ontsluiten het lokale erfgoed

Contact informatie