Marktcommissie

Wat doet de marktcommissie?

Adviseren en uitwisselen van informatie over de: 

 • algemene gang van zaken op de markt
 • toekenning van nieuwe standplaatsen
 • organisatie van evenementen
 • verhuis van de markt in functie van openbare werken en evenementen (bv. kermis, ijspiste eindejaar, ...)

Leden

De leden van de marktcommissie werden verkozen door de vaste abonnementhouders op de dinsdagmarkt. De marktcommissie adviseert het stadsbestuur over het marktgebeuren: toewijzen van standplaatsen, organisatie Dag van de markt, opmaken nieuw marktreglement, verhuis voor werken, evenementen, kermis, …

Huidige leden:

 • Alain Triest, schepen voor lokale economie - voorzitter
 • Elfie De Vits, eerste marktleider
 • Annelies De Dyn, marktleider
 • Kristof De Leeuw, marktkramer
 • Cliff Paerewijck, marktkramer
 • Peter Reynaert, marktkramer
 • Steven Buelens, marktkramer
 • Edwin Coppens, marktkramer
 • Els Minner, marktkramer
 • Karen Verschorren, marktkramer
 • Danny Van Vreckem, marktkramer

Wie kan zich kandidaat stellen?

 • Elke marktkramer met een vast abonnement op dinsdagmarkt Ninove

Hoe kandidaat stellen?

 • Via mail naar lokale.economie@ninove.be 
 • Via brief naar college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst lokale economie, Centrumlaan 100, 9400 Ninove

Contact informatie