Hinder bij openbare werken voor ondernemers

Openbare werken kunnen de toegang tot een zaak belemmeren. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Bestaande korte termijn verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen.
Om een tijdelijk cashflow probleem op te vangen, kan de onderneming een nieuw krediet afsluiten bij de bank. Maar overbruggingkrediet is meestal duur. Om zo'n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. Als de openbare werken minder dan een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 80 % van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 100 % van de jaarlijkse rentevoet. Op die manier wordt het overbruggingskrediet zo goed als gratis. Voor een nieuw krediet kan de rentetoelage voor een periode van maximaal vijf jaar worden toegekend.
 

Een hinderattest kan je opvragen bij de dienst openbare werken (054 31 32 83, openbare.werken@ninove.be).


Contact informatie