Hinder bij openbare werken voor ondernemers

Sinds 1 juli 2017 is er een nieuwe Vlaamse compensatieregeling voor de compensatie van hinder bij wegenwerken. Bij hinder door openbare werken kun je als ondernemer onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie of een sluitingspremie (bijkomend aan de hinderpremie of afzonderlijk) krijgen van de Vlaamse overheid.
 

De hinderpremie (eenmalige premie van 2.000 euro) bestaat in de eerste plaats om ondernemingen aan te moedigen om - ondanks de ernstige hinder door openbare werken - te blijven ondernemen. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan, zodat je zaak blijft draaien.

Ben je toch genoodzaakt om door de hinder je activiteiten tijdelijk stop te zetten? Dan kan je in aanmerking komen voor de sluitingspremie (80 euro per dag). De sluitingspremie wordt toegekend per dag dat je de onderneming werkelijk sluit.

De volledige afhandeling gebeurt door VLAIO. De Stad Ninove reikt zelf niet langer attesten uit.

Wens je meer info?


Contact informatie