Leegstandsregister

Sinds 1 september 2009 is het grond- en pandenbeleid in Vlaanderen van kracht. Dit decreet verplicht de gemeente om een eigen leegstandsregister (een register met leegstaande gebouwen en woningen) op te maken.

De stad Ninove heeft een leegstandsreglement opgesteld dat de te volgen procedure vanaf het vaststellen tot de feitelijke inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen vastlegt.


Contact informatie