Lang verblijf EU

Maak een afspraak

Als je, als Europeaan, meer dan 3 maanden in Belgïe wil verblijven moet je de reden van je verblijf doorgeven aan de gemeente.

De reden van verblijf kan zijn:

  • werkzoekende
  • werknemer
  • zelfstandige
  • student
  • gezinshereniging
  • houder van toereikende bestaansmiddelen

Voorwaarden

Naargelang de reden van verblijf moet je aan verschillende voorwaarden voldoen.

 

Procedure

De verblijfsprocedure die je moet volgen hangt af de reden van verblijf.

Meer info kan je bekomen bij de dienst burgerzaken, loket 3 vreemdelingen.

Meebrengen

  • 1 pasfoto
  • je paspoort/identiteitskaart
  • je geregistreerd huurcontract/eigendomsakte
  • documenten die je reden van verblijf staven
Maak een afspraak

Contact