Toelagen landbouw

Stadstoelage voor grondonderzoeken

  • Een toelage voor het uitvoeren van een grondontleding wordt toegekend aan iedere land- of tuinbouwer in hoofdberoep (meer dan 50 % van het beroepsinkomen): 10 euro per ontleding.
  • De betrokken landbouwer moet een ondertekende verklaring voorleggen waaruit blijkt dat het bemestingsadvies werd gevolgd, conform de normen vermeld in het mestdecreet.
  • Er zullen minstens 3 ontledingen per landbouwer en per jaar uitgevoerd worden opdat het recht van toelage ontstaat. Maximaal zullen slechts 10 onderzoeken per landbouwer per jaar betoelaagd worden.

Contact informatie

Contactpersonen