Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving

Maak een afspraak

Een laatste wilsbeschikking kan je laten opnemen bij de dienst burgerzaken van je gemeente, hierin kan je je keuze kenbaar maken over:

 • de wijze van lijkbezorging: begraving of crematie
 • het ritueel van de uitvaartplechtigheid: katholieke plechtigheid, orthodoxe plechtigheid,...
 • Plaats van teraardebestelling: waar men wil begraven, uitgestrooid of bewaard worden
 • en of er een uitvaartcontract is: een contract dat de laatste wilsbeschikking van een persoon regelt en dat gesloten wordt tussen een privépersoon enerzijds en een notaris, een begrafenisondernemer of een verzekeringsmaatschappij anderzijds

 

Voorwaarden

 • minstens 16 jaar zijn
 • in Ninove ingeschreven zijn

Procedure

Je meldt je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken voor de ondertekening van deze verklaring. Die keuze wordt dan in een document vastgelegd en vermeld in het rijksregister.

Je kiezen tussen volgende mogelijkheden:

Wijze van lijkbezorging:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as op de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Ritueel van uitvaartplechtigheid

 • Uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensbeschouwing
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal filosofische levensbeschouwing

Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

Meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contact