Kunst- en cultuurraad

  • Wat doet de kunst- en cultuurraad?

De kunst- en cultuurraad adviseert over het kunsten- en cultuurbeleid van de stad en wordt betrokken bij de ontwikkeling van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van Ninove.

  • Voor wie is de kunst- en cultuurraad?

Kunst- en cultuurverenigingen, deskundigen op het vlak van kunst en cultuur, mensen die beroepshalve in de sectoren kunst en cultuur actief zijn, kunstenaars.

  • Hoe kandidaat stellen?

Mail voor 15 mei 2019 je contactgegevens en een korte motivatie over je kandidaatstelling naar de dienst cultuur via cultuur@ninove.be


Contact informatie