KMO zone Appelterre-Outer

Ambachtelijke zone Appelterre-Outer

De gronden, bestemd voor de aanleg van een ambachtelijke zone te Appelterre-Eichem, werden op het gewestplan Aalst/Ninove/Geraardsbergen/Zottegem in kaart gebracht. Op 26 juni 1986 diende de gemeenteraad een aanvraag bij het ministerie van het Vlaamse Gewest in voor het verlenen van het statuut "ambachtelijke zone" aan dit gebied te Appelterre-Eichem, met een grootte van 11ha 93a 14ca. De aanleg van infrastructuurwerken werd een jaar later door de gemeenteraad goedgekeurd.

Midden jaren '90 vestigden zich de eerste nieuwe bedrijven in deze ambachtelijke zone, ondertussen zijn dat er al 26.

Het spreekt voor zich dat buiten deze zones ook nog een aantal grote en minder grote bedrijven gevestigd zijn.

De stad breidt de KMO-zone Appelterre-Outer uit langs de Kapittelstraat met 7 percelen: 6 percelen van ongeveer 33 are en 1 perceel van ongeveer 46 are.

De terreinen willen een oplossing bieden voor bestaande KMO's die op hun huidige locatie problemen ondervinden omdat ze willen uitbreiden of zonevreemd gelegen zijn of hinderlijk zijn voor de omgeving,….

De stad voorziet  de groenbuffer ter afzoming van het landbouwgebied en voorziet in waterbuffering door de aanleg van een bufferbekken en langsgracht met infiltratievoorzieningen.

De gronden zijn gelegen in het BPA KMO-zone Outer. De voorschriften en het plan van dit BPA vind je hier.

Bekijk het plan hier.


Contact informatie

Contactpersonen