Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen wil samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven … werk maken van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Doel is om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht is met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. Daarnaast streeft de provincie ook naar klimaatbestendigheid. Zo willen we ervoor zorgen dat de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van onze provincie -zoals overstromingen, droogte, erosie, verlies aan biodiversiteit- maximaal worden getemperd.

De Provincie zet in op vijf speerpunten om de klimaatdoelstellingen te halen:

  • groene energie van eigen bodem
  • klimaatgezonde en aangename woonomgevingen
  • klimaatbestendige, blauw-groene landschappen
  • minder vervuilende kilometers
  • een klimaat-innovatieve economie.

Meer informatie vind je op de website Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen www.ikbenklimaatgezond.be.


Contact informatie