Ninove scherpt klimaatambities verder aan

Ninove zet de komende jaren fors in op klimaat. en zette hiervoor al heel wat stappen. Ninove ondertekende in 2015 het Burgemeesterconvenant. Sinds 2016 heeft onze stad waarmee ze een concreet engagement aanging om de klimaatverandering tegen te gaan. Ninove trad in april 2019 ook toe tot ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, een samenwerkingsverband tussen de intercommunale SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen. In 2021 en 2022 werden respectievelijk een klimaatadaptatieplan en een klimaatmitigatieplan opgemaakt.

Ninove en klimaat: een boeiend verhaal

Tijdlijn klimaat

2015: de start - het burgemeesterconvenant

Ninove ondertekende in 2015 het Burgemeesterconvenant. De opmaak van een Duurzaam Energieactieplan (Sustainable Energy Action Plan) was een vereiste voor steden en gemeenten om dit te kunnen ondertekenen.

De Europese Commissie wou via het Burgemeestersconvenant lokale en regionale besturen rechtstreeks betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen, omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

2016: energieactieplan tot 2020

De toetreding tot ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ is niet de eerste stap die Ninove zet voor een beter klimaat. Onze stad heeft al sinds 2016 een Energieactieplan en was daarmee - na Aalst - de tweede stad in de Denderstreek die een concreet engagement aanging om de klimaatverandering tegen te gaan.

De doelstelling van het Energieactieplan: Ninove wil 20% minder CO2 uitstoten tegen 2020. In het plan staan meer dan 100 concrete maatregelen waar binnen de verschillende sectoren moet aan gewerkt worden. Het plan werd opgemaakt in samenwerking met met de Provincie Oost-Vlaanderen en het studiebureau Zero Emission Solutions.

Intercommunale Solva startte een jaar later, in 2017, met de provincie een samenwerkingsproject om ook de andere steden en gemeenten uit de regio de mogelijkheid te bieden om een klimaatactieplan uit te stippelen. Ninove zal zich in 2019 aansluiten bij 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen', zodat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en ervaring.

2019: Ninove stapt in project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ en heeft de ambitie om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten.

Ninove trad in april 2019 toe tot ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, een samenwerkingsverband tussen de intercommunale SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Het samenwerkingsverband werkt met 20 prioritaire klimaatmaatregelen. Elke stad of gemeente wordt trekker van drie van die maatregelen. Zo kunnen we leren uit elkaars ervaringen en de concrete projecten optimaal uitwerken. Ninove kiest ervoor om werk te maken van:

2023: Klimaatadaptatieplan en klimaatmitigatieplan zijn goedgekeurd

Op 21 maart 2022 werd het klimaatadaptatieplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit maakt onderdeel uit van het vernieuwde burgemeestersconvenant waarbij zowel klimaatmitigerende als klimaatadaptieve acties moeten ondernomen worden. 

Bij de tekst horen heel wat maatregelen om in Ninove klimaatacties op te zetten die ons moeten beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Aansluitend werd ook het energieactieplan uit 2016 vernieuwd en goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 januari 2023 onder de vorm van een klimaatmitigatieplan (met maatregelentabel).

Enkele cijfers

In 2011 werd op het grondgebied van Ninove ongeveer 180.000 ton CO2 uitgestoten. In 2020 is de uitstoot gedaald tot ongeveer 158.000 ton (-12,5%). Bijna de helft van deze uitstoot (39%) is afkomstig van het energieverbruik in woningen. Het particulier en commercieel transport is goed voor maar liefst 33% van de uitstoot (snelwegen niet meegerekend). Landbouw, handel, industrie en diensten nemen samen 27% voor hun rekening. De CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen, verlichting en voertuigen is goed voor 2% van de totale uitstoot.


Contact informatie