Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten: kleinhandelsvergunning

Sinds 1 augustus 2018 is de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroeger gekend als de socio-economische vergunning) geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Dit betekent dat wanneer jouw project zowel kleinhandelsactiviteiten en/of stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde activiteiten en/of vegetatiewijziging bevat (= gemengd project), deze samen moeten aangevraagd worden. Meer info vind je op de pagina omgevingvergunning.
 

Wanneer vergunning voor kleinhandel nodig?

Kleinhandel > 400 m² netto handelsoppervlakte

Je hebt een kleinhandelsvergunning nodig wanneer je een kleinhandelsactiviteit uitoefent met een netto handelsoppervlakte (NVO) van meer dan 400 m². Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen en zowel voor één handelsvestiging als voor een handelsgeheel.
 

Wijziging netto handelsoppervlakte (NVO) of categorie

Je bent ook vergunningsplichtig wanneer je:
 
 • kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegt waardoor de NVO meer dan 400 m² bedraagt
 • een bestaand kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel uitbreidt met meer dan 20% van de reeds vergunde NVO of met meer dan 300 m²
 • de categorie(ën) van de kleinhandelsactiviteiten wijzigt met 10% of meer van de totale vergunde NVO of met meer dan 300 m²
 • kleinhandelsbedrijven van meer dan 400 m² opsplitst, ongeacht of het zich in een handelsgeheel bevindt of niet

De voormelde categorieën van kleinhandel zijn:

 • verkoop van voeding
 • verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 • verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • verkoop van vervoers- en transportmiddelen
 • verkoop van andere volumineuze goederen
 • verkoop van andere niet-volumineuze goederen

Een goed wordt als volumineus beschouwd als de som van de hoogte, de breedte en de diepte minimaal 2,5 m bedraagt.

Uitzonderingen?

Tijdelijke handelsactiviteiten

Ook een tijdelijke omgevingsvergunning voor handelsactiviteiten is mogelijk als die niet langer dan 12 maanden duren.  Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld interessant zijn bij een tijdelijke verhuis in functie van verbouwingswerken.”

Wanneer je minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met stedenbouwkundige voorschriften) of 180 dagen (indien wel in overeenstemming met stedenbouwkundige voorschriften) per jaar tijdelijke handelsactiviteiten uitoefent, heb je geen kleinhandelsvergunning nodig. 
 

Overname

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. Wanneer er dus geen belangrijke wijziging is in de categorieën, kan je de vergunning overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater.

Hoe aanvragen?

Vul volgende rubrieken van het aanvraagformulier en addendum in:

 • Algemeen aanvraagformulier
  • (1) Projectgegevens 
  • (8) Gegevens over de procedure 
  • (9) Gegevens over de aanvrager 
  • (12) Overzicht van de bijlagen 
  • (13) Ondertekening door de aanvrager 
 • Addendum:
  • W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten, p. 48-49
  • E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel*, p. 32-34

*Dit addendum vul je in voor projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER). Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen vul je een uitgebreider addendum in (E1Bis).

Hoe indienen?

Enkel kleinhandelsvergunning

Gemengd project

Procedure?

De stad heeft 30 dagen om jouw aanvraag ontvankelijk en volledig te verklaren. Daarna zijn er 2 procedures van behandeling mogelijk:

Vereenvoudigde procedure - Beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid

 • Enkel kleinhandelsvergunning met NVO < 20.000 m²
 • Gemengde projecten met NVO < 20.000 m² waarbij de vergunningen voor milieu- en/of stedenbouwkundige handelingen eveneens onder de vereenvoudigde procedure vallen

Gewone procedure - Beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid*

 • Projecten met NVO > 20.000 m² en/of een milieueffectenrapport, veiligheidsrapport en/of een passende beoordeling omvatten

(*) De termijn voor beslissing is afhankelijk van de eis rond het advies van de omgevingsvergunnings­commissie. 

Nuttige links  

Meer info of hulp nodig bij het indienen van je dossier? 

Contacteer de dienst lokale economie via 054 50 51 83 of e-mail lokale.economie@ninove.be 


Contact informatie

Contactpersonen