Klein gevaarlijk afval

klein gevaarlijk afvalWat is kga?

Kga staat voor ‘klein gevaarlijk afval’. Het zijn gevaarlijke afvalstoffen in kleine hoeveelheden afkomstig van huishoudelijk gebruik. Door hun gevaarlijke eigenschappen horen ze niet thuis bij de andere afvalstoffen die selectief ingezameld worden, maar ook niet in de restafvalzak, restafvalcontainer of bij het grofvuil. Daarom moet je kga naar het recyclageparkt brengen. Ook lege verpakkingen kunnen kga zijn.

Vanaf wanneer spreek je van ‘gevaarlijk afval’?

Kga wordt ingezameld op het recyclagepark. Daarna wordt het afgevoerd door een geregistreerde ophaler. Vanaf dat moment wordt kga wettelijk beschouwd als gevaarlijk afval.

Wat moet je doen met kga?

Je brengt kga zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking of recipiënt naar het recyclagepark.  Kga mag niet op de grond, in de gootsteen of in de riolering uitgegoten worden. De parkwachters op het recyclagepark houden rekening met de specifieke eigenschappen van het afval. Een aantal stoffen kunnen bv. enkel opgeslagen worden in een goed verluchte ruimte, afgeschermd van het zonnelicht. Andere afvalstoffen reageren met elkaar als ze te dicht bij elkaar staan.

Hoeveel kga mag je aanbrengen?

Het kga dat je aanbrengt, moet huishoudelijk afval zijn, geen afval van een bedrijf. Het gaat dus om beperkte hoeveelheden.

Hoe breng je kga best aan op het recyclagepark?

  • zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking;
  • in een degelijke recipiënt;
  • op een geordende manier: producten worden naar best vermogen per soort apart gehouden. 

Wat hoort bij kga?

Welke gevaarlijke afvalfracties er bij kga horen lees je op de website van OVAM.

Gratis naaldcontainer voor gebruikte injectienaalden

Gebruikte injectienaalden horen bij kga, maar alleen als ze in een speciaal naaldcontainertje zijn gestopt. Dit naaldcontainertje haal je gratis aan het onthaal in het stadhuis, Centrumlaan 100.


Contact informatie