Is jouw organisatie in regel met de wetgeving 'bescherming persoonsgegevens'?

De wetgeving rond GDPR (General Data Protection Regulation) of de bescherming van persoonsgegevens is onlangs gewijzigd. Men wordt hier steeds strenger in en dat wil zeggen dat nu ook (sport)verenigingen hier meer en meer rekening mee moeten houden.

Wanneer is je organisatie in regel met de wetgeving?

 • je hebt privacy en GDPR besproken op je bestuur, vrijwilligersvergadering... 
 • binnen je organisatie is er iemand verantwoordelijk/aanspreekpunt rond GDPR
 • je organisatie heeft een register (=verplicht) waarin alle verwerkingsactiviteiten (ledenregistratie, registratieactiviteiten...) worden behandeld
 • Je organisatie heeft geschreven overeenkomsten met verwerkers.
 • je organisatie beveiligt (de verwerking van) persoonsgegevens
 • je organisatie werkt enkel met de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van haar doeleinden
 • je organisatie vraagt actief toestemming voor het gebruik van gegevens als dit nodig blijkt (wetsgronden)
 • je organisatie houdt de persoonsgegevens maar bij tot zolang dit nodig blijkt
 • je organisatie informeert duidelijk over het gebruik van gegevens, o.a.  via een duidelijke privacyverklaring
 • je organisatie kan snel reageren bij vragen van leden/deelnemers rond het gebruik van hun gegevens
 • je organisatie kan direct reageren bij verlies van persoonsgegevens (een datalek).

Voorbeeld privacyverklaring sportclub (beknopte versie):

"Uw persoonsgegevens worden verwerkt door (Sportclub Gemeente, naam straat 20 te 9400 Gemeente, info@sportclub.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@sportclub.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op (www.sportclubgemeente.be)."

Je kan ook meer info trachten te bekomen bij jouw eigen sportfederatie. Ook op de website van de Vlaamse sportfederatie vind je heel wat info hierover terug.


Contact informatie