Invasieve exoten

Meer en meer uitheemse soorten verspreiden zich dankzij de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied en worden exoten genoemd. Dit kunnen zowel planten als dieren zijn.

De meeste van deze uitheemse soorten veroorzaken geen probleem, bijvoorbeeld omdat ze zich in ons klimaat niet kunnen vestigen. Anderen weten zich wel te vestigen maar groeien niet uit tot een plaag of richten geen schade aan.

Bij een kleine minderheid van soorten wordt evenwel een negatieve impact vastgesteld op de natuur, landbouw, volksgezondheid of infrastructuur. In dat geval spreekt men van invasieve exoten (uitheemse soorten). In België worden er zo’n 60-tal als problematisch bestempeld. Voor deze soorten dringt zich een aparte aanpak op.

Bij de planten zijn de reuzenberenklauw en grote waternavel de meest gekende.

Bij de dieren gaat het onder andere om de Aziatische hoornaar, de Chinese wolhandkrab, de Nijlgans.

Wil je weten welke andere soorten nog als invasieve uitheemse soorten worden beschouwd en wat je eraan kan doen, kijk dan op www.ecopedia.be.

Hoe meld je een nest Aziatische hoornaars?

De Aziatische hoornaar, niet te verwarren met de Europese hoornaar, is een exotische wespensoort en vormt een bedreiging voor onze inheemse bijen.

De Aziatische hoornaar helemaal wegkrijgen in Oost-Vlaanderen, zal niet meer lukken. Door beheer wordt geprobeerd om lokaal de negatieve gevolgen te verminderen en beperken. 

Waarnemingen van individuele Aziatische hoornaars kan je doorgeven via de website waarnemingen.be of via de app Obsidentify. Zo help je mee om de populatie in kaart te brengen en nesten op te sporen.

In Oost-Vlaanderen hebben we volgende afspraken over de verdelging van nesten van Aziatische hoornaars : 

 • De brandweer mag nesten van Aziatische hoornaars verdelgen die in de buurt hangen van mensen en hinder veroorzaken.
  Dit gaat doorgaans om primaire nesten.
  Verdelging van dergelijke nesten kan via het eLoket van de zone aangevraagd worden.

  Uitvoering van verdelgingen van nesten van Aziatische hoornaars is onderhevig aan het zonale retributiereglement van de hulpverleningszone Zuid-Oost.
  Een factuur voor een bedrag van € 47 zal achteraf door de financiële dienst van de hulpverleningszone opgestuurd worden.

 • Niet hinderlijke primaire nesten en secundaire nesten van Aziatische hoornaars moeten gemeld worden via de website vespawatch.be
  Momenteel is er geen coördinatie bestrijding Aziatische hoornaar, we duiden dus niet automatisch een bestrijder aan voor een nest Aziatische hoornaar. De overheid betaalt momenteel geen bestrijdingskosten terug. 

  Het staat elke burger ook vrij om een professionele verdelger in te schakelen.
  Een overzicht van erkende bestrijders vind je op https://vespawatch.be/eradicators/

Primaire en secundaire nesten

De voorbije jaren werd geprobeerd om alle nesten van Aziatische hoornaars te verdelgen. De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die onze inheemse insectensoorten bedreigt. Ondanks de inspanningen is het duidelijk dat de Aziatische hoornaar gevestigd is. Uitroeien is onmogelijk geworden.

Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf augustus. Secundaire nesten hangen meestal op grote hoogte (>10m) en hebben een doormeter van 80cm of meer. Vooral die secundaire nesten zijn belangrijk om te verdelgen. Hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er een jaar later zullen zijn. Deze secundaire nesten worden vaak pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen.  


Foto: verschil tussen een primair (links) en een secundair nest (rechts). Bron: M. Segers & Ovillegas

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

 Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3 centimeter groot. Het insect is overwegend zwart van kleur met een geel-oranje band op het achterlijf. De uiteinden van de poten zijn opvallend geel.

Helaas verwarren veel mensen de Europese hoornaar met de Aziatische hoornaar. De Europese hoornaar ziet er gevaarlijk uit, maar is zachtaardig en enorm nuttig.

Meer info

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website van Vespa-Watch.


Contact informatie