Invasieve exoten

Meer en meer uitheemse soorten verspreiden zich dankzij de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied en worden exoten genoemd. Dit kunnen zowel planten als dieren zijn.

De meeste van deze uitheemse soorten veroorzaken geen probleem, bijvoorbeeld omdat ze zich in ons klimaat niet kunnen vestigen. Anderen weten zich wel te vestigen maar groeien niet uit tot een plaag of richten geen schade aan.

Bij een kleine minderheid van soorten wordt evenwel een negatieve impact vastgesteld op de natuur, landbouw, volksgezondheid of infrastructuur. In dat geval spreekt men van invasieve exoten (uitheemse soorten). In België worden er zo’n 60-tal als problematisch bestempeld. Voor deze soorten dringt zich een aparte aanpak op.

Bij de planten zijn de reuzenberenklauw en grote waternavel de meest gekende.

Bij de dieren gaat het onder andere om de Aziatische hoornaar, de Chinese wolhandkrab, de Nijlgans.

Wil je weten welke andere soorten nog als invasieve uitheemse soorten worden beschouwd en wat je eraan kan doen, kijk dan op www.ecopedia.be.

Voor de Aziatische hoornaar loopt momenteel een monitoring programma.

Ontdek hier hoe je kan helpen bij het detecteren van deze wesp en welke stappen je kan nemen om dit te melden. Alle hulp is welkom.

 Aziatische hoornaar

Om de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar in ons land te kunnen in kaart brengen en om de nodige stappen te kunnen nemen in de bestrijding ervan, moet er een melding gemaakt worden. Voor je een melding kan doen, moet je een aantal stappen ondernemen:

  • neem (een) foto(s). Een foto nemen van een vliegend insect is niet vanzelfsprekend. Echter, om te kunnen bijdragen aan dit project is een foto essentieel. Waarnemingen zonder foto worden niet gevalideerd. Zag je een hoornaar maar kon je niet op tijd een foto nemen, hou dan dezelfde plaats de komende dagen verder in de gaten. Heb je zelf geen fototoestel, vraag dan hulp aan iemand in de buurt.
  • ga naar Meld observaties en klik op de soort die het best overeenkomt met jouw waarneming.
  • upload de foto(s).
  • vul verdere gegevens over de waarneming aan en verstuur.
  • Bekijk de validatiestatus van jouw waarneming op iNaturalist.

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website van Vespa-Watch.


Contact informatie