Internationaal rijbewijs

Maak een afspraak

Wie een voertuig wil besturen buiten Europa moet meestal een internationaal rijbewijs hebben.

Een internationaal rijbewijs is een bijkomend rijbewijs dat 3 jaar geldig is.

Voorwaarden

  • Over een geldig Belgisch rijbewijs beschikken
  • Geen verval van recht tot sturen hebben

Procedure

Je vraagt je internationaal rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken. 

Het afhalen kan eventueel door iemand anders, met ingevuld en getekend volmachtformulier.

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • 1 recente kleurenpasfoto volgens de ICAO-normen (maximaal 6 maand oud). De kwaliteit wordt streng beoordeeld!
  • je Belgisch rijbewijs
  • of bij diefstal, je proces-verbaal van de politie
  • of het oud internationaal rijbewijs
  • ingevuld en getekend volmachtformulier als iemand anders het document komt ophalen

Bedrag

20 euro (gelieve dit bedrag met bancontact te betalen)

Uitzonderingen

Is je internationaal rijbewijs verloren of gestolen?

  • bij verlies van je internationaal rijbewijs meld je dit zo snel mogelijk aan de dienst burgerzaken.
  • bij diefstal van je internationaal rijbewijs doe je zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Je kan je nieuw internationaal rijbewijs daarna aanvragen bij dienst burgerzaken.
Maak een afspraak

Contact