Inname openbaar domein voor ambulante handel, koopwaar, verkoopautomaat, terrassen en stoepborden

Wil je een terras, verkoopautomaat, koopwaar of stoepbord op openbaar domein plaatsen of ambulante handel buiten de wekelijkse markt en kermissen voeren, dan heb je een vergunning nodig. 

Opgelet! Je dient ook over een vergunning te beschikken wanneer je ambulante handel uitvoert op openbaar domein tijdens een evenement georganiseerd door een externe tenzij de stad aan deze evenementorganisator een stationeervergunning verleende.  

Voor inname van openbaar domein voor het plaatsen van koopwaar, verkoopautomaten, stoepborden of het voeren van ambulante handel moet je ook een retributie betalen.

De retributie voor koopwaren, stoepborden en automaten vind je in dit retributiereglement.  

De retributie voor ambulante handel vind je in dit retributiereglement.

 Procedure

  • Dien online je aanvraag in, minstens vier tot zes (bij ambulante handel) weken vóór de startdatum waarop je het openbaar domein wil innemen.

    Toe te voegen:
    • foto’s en afmetingen van koopwaar, verkoopautomaat, terras of stoepbord
    • plannetje van de inname van het openbaar domein
    • bij ambulante handel: machtiging als werkgever (leurkaart online aanvragen via FOD Economie), identiteitskaart (recto verso), foto van het kraam en de nodige keuringsattesten van gas en elektriciteit.
  • Wanneer je aanvraagdossier volledig is, kan de vergunning na vier tot zes weken afgeleverd worden.

Commercieel drukwerk verspreiden

Wil je graag drukwerk met commerciële doeleinden verspreiden? Lees hier alle info en voorwaarden .

Meer info of hulp? Dienst lokale economie,054 50 51 83, lokale.economie@ninove.be


Contact informatie