Inlichtingen bij de architect

Als je gaat bouwen of verbouwen neem je een architect onder de arm voor het opmaken van de bouwplannen en de controle op de uitvoering van de werkzaamheden.

De taak van de architect beperkt zich echter niet alleen tot het ontwerpen van je woning of tot het intekenen van plannen. De architect verzamelt eveneens de nodige gegevens over het project. Zo kan de rol van de architect al beginnen bij de keuze van de grond. Van het allergrootste belang zijn de bodemingesteldheid, niveauverschillen en oriëntatie van de grond. Informeer zelf ook in de buurt over de draagkracht van de bodem. Een slechte ondergrond kan namelijk bijkomende funderingskosten met zich mee brengen.

Ook over de waterhuishouding van het perceel en de omgeving moet je je inlichten. De ligging in een overstromingsgebied kan beperkend zijn voor het bouwen en verbouwen, zoniet onmogelijk!

Verder verzamelt de architect gegevens omtrent de voorschriften van de verkaveling, het BPA, de zonering volgens het gewestplan, enz., maakt het bestek op, vraagt offertes van aannemers, controleert de werken.

Hij blijft net als de aannemer van begin tot einde 10 jaar aansprakelijk voor het concept en de uitvoering.


Contact informatie