Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben. 

Raadpleeg de website van de federale overheidsdienst voor voor meer informatie over de voorwaarden, het indienen van een aanvraag en de hoogte van de tegemoetkoming.

Sociale correctie gewogen diftar

Wist je dat de stad 10 euro per jaar betaalt als tussenkomst op je afvalrekening als je recht hebt op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)? Dit bedrag wordt automatisch door de stad gestort op je afvalrekening (vanaf juli 2021).

Lees hier meer over sociale correcties voor gewogen diftar.

 


Contact informatie