Inghelantsite wordt groene trekpleister in de stad

Naar een aangenaam Ninove

Of beter gezegd: de Inghelantsite. Want dat is de naam die het gebied kreeg, verwijzend naar de naam van het gebied in de Middeleeuwen.

Grote ambities voor de Inghelantsite

Toen in 2012 het OCMW-rusthuis aan de Burchtstraat werd gesloopt en basisschool De Kameleon in 2014 uit de kaaischool vertrok, kwam het gebied tussen de Burchtstraat, de Graanmarkt, de Oude kaai en de Dender vrij. Deze zone bestaat uit gronden van het OCMW, de stad, de NV Waterwegen en Zeekanaal en enkele private eigenaars. De lat lag van in het begin hoog: voor het stadsbestuur moet dit gebied een voorbeeld worden voor andere toekomstige gebiedsontwikkelingen in de stad. Maar wat betekent dat?

  • Deze zone zal niet volgebouwd worden. De ontwikkeling moet een meerwaarde hebben voor de stad als geheel.
  • Het gebied krijgt een multifunctionele invulling: wonen, voorzieningen, Sociaal Huis, kantoren, sociale superette, horeca …
  • Het moet een plek zijn waar álle Ninovieters samenkomen: ouderen, al of niet hulpbehoevend, jongeren, gezinnen met kinderen, sociale appartementen in de flats boven het Sociaal Huis, marktconforme appartementen …
  • We streven naar een hoge kwaliteit op het vlak van architectuur en openbare ruimte.

In 2013 nam de stad al het initiatief om, samen met de betrokken publieke en private grondeigenaren, een visie te ontwikkelen voor het gehele gebied: het Masterplan.

Het huidige stadsbestuur wil een aantal aanpassingen aanbrengen in het plan, en kreeg hiervoor al de goedkeuring van de gemeenteraad. Het bestuur baseerde zich hiervoor o.a. op de Bouwmeester Scan om haar nieuwe visie te onderbouwen. In de nieuwe visie komt er op de Inghelantsite bijvoorbeeld geen speciaal aanbod voor zorgwonen, maar zal er juist meer aandacht zijn voor betaalbaar wonen. Ook groen en water spelen een belangrijke rol.

 

 

Groene centrale plek in de stad

De Inghelantsite wordt een nieuwe groene ruimte, gecombineerd met wonen en een kwaliteitsvolle publieke plek in de oude kaaischool. Er zal minder bebouwing komen dan oorspronkelijk voorzien. Zo ontstaat er een meer open gebied met extra ruimte voor groen en recreatie. De nieuwe invulling moet absoluut de aantrekkelijkheid van de stad bevorderen, door een kwalitatieve invulling. Veel groen en een sterke architectuur zullen de bouwstenen zijn van dit nieuwe stadsgedeelte!

De relatie met de Dender wordt heel belangrijk: een wandelkade langs de oever moet een echte trekpleister worden. We voorzien terrassen naar het water en leggen een vlonder aan, waarop je kan wandelen en zitten, zodat je nog meer van het water kan genieten. We maken ook de historische Denderarm open, waardoor we water binnentrekken in het gebied.

Zorgeloos autoluw wandelen en fietsen

De site zelf zal een autoluw gebied zijn, waar kinderen veilig kunnen spelen. De enige weg over de site, de Kaaischoolstraat die loopt van de kapel naar de Oude Kaai, wordt halverwege ‘geknipt’ en wordt dus geen doorgaande weg. De Inghelantsite zal de verbinding tussen het stadscentrum en de Dendervallei verbeteren. Er komt een doorsteek naar de site via de Graanmarkt, en de open doorsteek aan de Burchtstraat blijft behouden. De doorsteken zullen alleen toegankelijk zijn voor zacht verkeer.

Meer info?

Lees hier alle recente info over de Inghelantsite.


Contact informatie