Indicatoren voor radicalisering

Hieronder volgt een lijst van vragen die jou kunnen helpen jouw buikgevoel over veranderingen in gedrag en denken van een individu in te schatten. Deze lijst is slechts een hulpmiddel. Vertrouw vooral op jouw eigen aanvoelen. Bij enige twijfel is het steeds goed om jouw bezorgdheden toch te melden.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Kan de persoon goed omgaan met conflicten, tegenslagen, mislukkingen, verlies?
 • Heeft de persoon voldoende veerkracht, weerbaarheid en incasseringsvermogen?
 • Wat zijn de toekomstperspectieven van de persoon?
 • Hoe gaat de persoon om met onrecht?
 • Wat is het probleemoplossend vermogen van de persoon?

Omgevingsfactoren

 • Hoe is de sfeer binnen het gezin?
 • Hoe ziet het persoonlijk netwerk van de persoon eruit?
 • In welke mate is de persoon blootgesteld aan geweld?
 • Is er in de omgeving van de persoon steun voor een extreme ideologie?

Uitingen

 • Voelt de persoon zich niet begrepen, vernederd, onrechtvaardig behandeld of niet erkend?
 • Verwerpt de persoon de democratische waarden?
 • Heeft de persoon een sterk gevoel om onrecht aan te pakken?
 • Heeft de persoon respect voor de geldende regels op school, het werk, de vereniging of de samenleving?
 • Neemt de persoon afstand van de samenleving?
 • Heeft de persoon een groeiende haat, frustratie of vergeldingsdrang?
 • Neemt de persoon extreme standpunten in?
 • Ziet de persoon geweld als de enige aanvaarbare vorm om verandering te brengen in zijn situatie of de situatie van anderen?
 • Heeft de persoon een plotse verandering van uiterlijk, al dan niet gepaard gaande met bepaalde kledij, tatoeages, naamsverandering (schuilnaam) of symbolen?

Gedrag

 • Heeft de persoon een belangstelling voor het deelnemen aan of kijken naar geweld?
 • Heeft de persoon dreigementen geuit tegen derden of de samenleving?
 • Evolueert de persoon richting een fixatie op een bepaald thema?
 • Gaat de persoon zich afstandelijk gedragen of isoleren?
 • Welke training volgt de persoon?
 • Is er een groeiende intolerantie merkbaar?
 • Werkt de persoon polarisatie in zijn omgeving in de hand?
 • Pleegt de persoon kleine misdrijven als aanfluiting van maatschappij of overheid? Is de persoon actief in een crimineel netwerk?
 • Bezoekt de persoon websites met radicale inhoud?
 • Zorgt middelengebruik (drugs, alcohol, …) of andere vormen van verslavingen voor een instabiele situatie?