Uittreksel uit huwelijksakte

Maak een afspraak

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. 

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
 • de datum van het huwelijk
 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
 • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen.

Afschrift of uittreksel van de huwelijksakte?

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Een afschrift of uittreksel van de huwelijksakte kan worden aangevraagd door: 

 • de betrokkene
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • je erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan via mail, het thuisloket, via brief of aan het loket een uittreksel/afschrift bekomen.

Doe je de aanvraag via het thuisloket dan krijg je het uittreksel/afschrift direct in je mailbox.

Doe je de aanvraag via mail of via brief met een kopie van je identiteitskaart dan sturen we je uittreksel/afschrift op.

Meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een ingevuld en getekend volmachtformulier van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contact