Huisbezoekkaart voor overige zorg aan huis

Baat je als natuurlijk persoon of als rechtspersoon een actieve onderneming uit op Ninoofs grondgebied dat overige zorg aan huis aanbiedt, zoals kappers, pedi- en manicures, gezichtsverzorging, ... én beschik je over een gemotoriseerd voertuig, ingeschreven op jouw naam of op naam van de rechtspersoon, waarmee  je deze huisbezoeken aflegt? Dan kan je een 'huisbezoekkaart voor overige zorg aan huis' aanvragen waarmee je bij het uitvoeren van je activiteit max. 2 uur gratis kan parkeren. De jaarlijkse kostprijs bedraagt 100 euro.

Hoe aanvragen?

  • Je vult digitaal je aanvraag in
  • Dienst lokale economie behandelt jouw aanvraag
  • Na het ontvangen van een gunstig advies van dienst lokale economie, neem je verder contact op met de parkeerbeheerder Optimal Parking Control (OPC) voor het verkrijgen en ontvangen van jouw kaart.

Bijkomende voorwaarden

  • Er wordt maximum één kentekenplaat aan een 'huisbezoekkaart voor overige zorg aan huis' gekoppeld. 
  • Met deze 'huisbezoekkaart voor overige zorg aan huis' kan je max. 2 uur gratis parkeren op dezelfde parkeerplaats mits het voorleggen van een blauwe parkeerschijf, uitgezonderd in de Shop&Go-zones, in bewonerszones, parkeerplaatsen voor deelwagens en lokaties binnen een blauwe zone waar geen uitzondering geldt voor houders van een bewonerskaart, zoals aangebracht op de signalisatie. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking en parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen mogen gebruikt worden indien wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in het Verkeersreglement en in het retributiereglement parkeren op de openbare weg.

Meer info over parkeren?

Alle info over parkeren in Ninove lees je op de website van OPC  en op www.ninove.be/parkeerbeleid-in-ninove-en-deelgemeenten


Contact informatie