Startende horecazaak

Vragen vooraf

Welke klanten wil je bereiken en op welke manier (hotel, restaurant …)? Neem je een bestaande zaak over of creëer je een nieuwe? Heb je een pand op het oog? Is er een bestemmingswijziging nodig? Heb je een businessplan opgesteld met een goede inschatting van kosten en baten? Hoe zit het met personeel, werklast, administratie?

Startersformaliteiten

Zie ook startend ondernemer

Tewerkstelling van werknemers

Wie werknemers wil tewerkstellen, moet in orde zijn met de sociale wetgeving. Informeer je bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening over de vereiste formaliteiten. Dit zijn er alvast enkele:

 • aanvraag en toekenning van een RSZ-nummer
 • aansluiting bij een compensatiekas voor gezinsbijslag voor werknemers
 • aansluiting bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (voor arbeiders)
 • afsluiten van een verzekeringspolis tegen arbeidsongevallen
 • aangifte werknemers in Dimona
 • opmaak van een arbeidsreglement
 • aangifte bij de belastingen, zodat je in orde bent voor de bedrijfsvoorheffing

Reglementen met betrekking tot de uitbating

Enkele  aandachtspunten:

 • Verzekering: bijna alle horecazaken moeten een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor brand en ontploffing afsluiten.
 • Zichtbare prijsaanduiding: je bent verplicht de prijzen goed zichtbaar te afficheren, zowel binnen als buiten.
 • Muziek in de zaak? Dan moet je bijdragen betalen aan Unisono (vroegere Sabam) en Honebel.
 • Ook je eventuele rookkamer moet voldoen aan enkele eisen: duidelijke aanduiding en afbakening, afmetingen enz.
 • Je drankvergunning aanvragen.
 • Je werkt verplicht met het geregistreerde kassasysteem. Op www.horecablackbox.be vind je alle informatie.
 • Je moet ook regels respecteren i.v.m. hygiëne en een FAVV-bijdrage betalen als je voedsel verkoopt.
 • Ga ook na of je een milieuvergunning nodig hebt.

Contact informatie

Contactpersonen