Drankvergunning

Een uitbater die in zijn horecazaak gegiste en/of sterke dranken wil schenken, moet in het bezit zijn van een drankvergunning. Om deze vergunning te krijgen, moet de uitbater van de horecazaak een aanvraagdossier indienen bij de dienst lokale economie. Deze aanvraag is kosteloos.

Wat heb je nodig voor jouw aanvraag?

 • Aanvraagformulier voor drankvergunning
 • Het grondplan van de horecazaak met alle nodige afmetingen (hoogte/oppervlakte).
 • Een kopie van de identiteitskaart (recto verso) van de verantwoordelijke persoon voor de uitbating.
 • Een kopie van het eigendomsbewijs of de handelshuurovereenkomst (indien huurder).
 • Een verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid (verzekering tegen brand en ontploffingsgevaar).
 • Het moraliteitsattest(en) van de zaakvoerder, van de eventuele lasthebber(s) én van de bij hen inwonende of in de inrichting wonende personen die aan de exploitatie van de drankgelegenheid zouden kunnen deelnemen. Een moraliteitsattest vraag je aan bij de dienst bevolking van je woonplaats.
 • Het keuringsattest van de elektriciteit (door erkend organisme).
 • Een bewijs van de  meldingsbrief van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Procedure

 • Nadat de dienst lokale economie je aanvraag ontvangen heeft, zal een afgevaardigde van de stad een hygiënecontrole uitvoeren in de horecazaak. Voldoe je aan alle voorwaarden, dan wordt een hygiëneattest aan jouw dossier toegevoegd.
 • Als het brandpreventieonderzoek wordt goedgekeurd, wordt dit ook aan je dossier toegevoegd.
 • Zodra alle andere documenten zijn goedgekeurd, wordt de drankvergunning afgeleverd.
 • De drankvergunning loopt tot er een nieuwe uitbater is of er een nieuwe zaak wordt gestart in het pand.

Meer info of hulp nodig bij het indienen van je dossier? 

Contacteer de dienst lokale economie via 054 50 51 83 of e-mail lokale.economie@ninove.be .


Contact informatie

Contactpersonen