Herbruikbare bekers op evenementen

Vanaf 1 januari 2020 is het in heel Vlaanderen verboden om op evenementen dranken te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige drankverpakkingen zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen.

Wat is een evenement?

 Een evenement wordt ruim gedefinieerd als

 • een periodieke of eenmalige gebeurtenis op gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis…
 • publiek aangekondigd
 • op een welbepaald tijdstip
 • tijdelijk
 • waar iedereen welkom is
 • al of niet tegen betaling
 • op publiek of privaat domein
 • in open of afgesloten ruimte

Het gaat dus over heel veel activiteiten: kermissen, markten, braderijen, (muziek)festivals, dorps- of wijkfeesten, sportmanifestaties, fuiven van jeugdbewegingen, …

Wat betekent dit voor de organisatoren van een evenement?

 • Je mag frisdrank of bier enkel nog in glazen flesjes aanbieden. Als je achter de toog grote (liter)flessen gebruikt, bijvoorbeeld voor frisdrank, wijn of cava, moet je de drank uitschenken in een glas of een herbruikbare beker. Achter de toog mag je wel nog grote wegwerpverpakkingen gebruiken (een tetrabrik fruitsap of een drieliterkarton wijn bijvoorbeeld), maar dan moet je die verpakkingen wel volledig apart verzamelen met het oog op optimale recyclage.
 • Er is één achterpoortje om van de regel af te wijken en toch wegwerpbekers te gebruiken: wanneer je kunt garanderen dat je 90 procent van die bekers (vanaf 2022 zelfs 95 procent) weer verzamelt om te recycleren. Afval recycleren is goed, maar afval vermijden is nog een stuk beter, dus raden we aan om meteen ‘vollen bak’ voor herbruikbaar te gaan.
 • Op www.groenevent.be, een website die OVAM (Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij)  beheert, vind je als organisator van een evenement tal van praktische tips, zoals: welke soorten herbruikbare bekers bestaan er, in welke materialen (polypropyleen, polycarbonaat, polyester, biologisch afbreekbare plastic van polymelkzuur, …), waar kan ik die kopen of huren, wie zorgt voor de afwas, aandachtspunten als je werkt met een waarborgsysteem, …

Meer weten?


Contact informatie