Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

In 2014 werd de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) opgericht.

Wat doet de GROS?

In de GROS zetelen inwoners en organisaties uit Ninove die werk maken van solidariteit met het Zuiden. De GROS heeft een adviserende en sensibiliserende taak: enerzijds geeft de GROS het stadsbestuur advies over ontwikkelingsprojecten waarvoor subsidies worden aangevraagd, anderzijds wil de GROS ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking vergroten bij de inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen van de stad.

De GROS kan

  • acties, campagnes en evenementen ondersteunen die verenigingen en individuen organiseren voor ontwikkelingsprojecten in de wereld;
  • activiteiten of projecten opzetten voor de Ninoofse bevolking om hen bewust te maken van de wantoestanden in de wereld;
  • de Ninovieters warm maken voor een grotere solidariteit;
  • financiële en logistieke steun bieden aan betrouwbare en degelijke projecten in ontwikkelingslanden. Dit kan gaan om projecten van ngo’s als kleinschaligere projecten van Ninovieters ergens in de wereld.

Voor wie is de GROS?

Er zijn geen voorwaarden om lid te worden van de GROS.

Ben jij lid van een vereniging of organisatie die in onze stad actief is op het vlak van ontwikkelingssamenwerking? Of heb je gewoon interesse in deze materie en wil je een steentje bijdragen? Kom dan zeker langs op onze GROS-samenkomsten. Elke helpende of ondersteunende hand is een stap dichter bij een fair en solidair Ninove!

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Wie zich kandidaat wil stellen of meer informatie wenst, kan terecht bij de projectmedewerker welzijn via welzijn@sociaalhuisninove.be of 054 50 50 50. 

Lees meer in de statuten en het subsidiereglement.

GROS in Ninove Info

In april '22 zaten we aan tafel Gerda (lokaal verantwoordelijke vzw Volk in Nood, lid van de GROS) en Tiffanny (projectmedewerker team welzijn van de stad). Vzw Volk in Nood is één van de vzw’s die een subsidie van de stad ontving. Dat interview lees je hier


Contact informatie