Groen rond bedrijven

Omdat gebouwen vaak niet of moeilijk integreren in het landschap heeft de stad Ninove een bouwverordening die bepaalt dat loodsen, stallingen, handelsvestigingen, ambachtelijke bedrijven en nijverheidsgebouwen zich moeten integreren in het landschap.

Bij bouwvergunningsaanvragen van dit type gebouwen is de aanleg van een groenscherm met inheemse boom- en struiksoorten verplicht.

Alle bepalingen staan verder omscheven in de bouwverordening.


Contact informatie