GR20190103: agenda

Openbare vergadering

Secretariaat

1. Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen

2. Kennisname van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester

3. Kennisneming van de afstand van mandaat

4. Onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden

5. Eedaflegging van de verkozen gemeenteraadsleden

6. Bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

7. Fractievorming in de gemeenteraad

8. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

9. Verkiezing van de schepenen op basis van een gezamelijke voordrachtsakte

10. Eedaflegging van de schepenen

11. Verkiezing van het aantal schepenen


Contact informatie