GR20181213 Punt 9: Gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017 houdende heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018;

Overwegende dat, om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is deze belasting te handhaven voor het aanslagjaar 2019;

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting;

Besluit:

met 16 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

12 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Roelandt Luc)

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2019 bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 7,5%.

Artikel 2

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.


Contact informatie