GR20181213 Punt 1: Politie - verlenging begrip 'dagelijks bestuur' voor 2019 (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de beslissing van 23 januari 2014 waarbij vastgesteld werd wat er voor 2014 moet worden verstaan onder “dagelijks bestuur”;

Gelet op de beslissing van 18 december 2014 waarbij de beslissing van 23 januari 2014 werd verlengd voor de periode van 2015 tot en met 2018, zijnde tot het einde van de bestuursperiode 2013-2018;

Overwegende dat het opportuun is deze beslissing opnieuw te verlengen voor 6 maand, zijnde van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019;

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De beslissing van 23 januari 2014, waarbij vastgelegd wordt wat er onder “dagelijks bestuur” moet worden verstaan, wordt verlengd voor zes maand, zijnde van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

Artikel 2

Onder “dagelijks bestuur” wordt verstaan:

- de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven op het gewone budget voor de dienstjaren 2014-2019;

- de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot 85.000 euro (exclusief btw) waarvoor kredieten werden ingeschreven op het buitengewone budget voor de dienstjaren 2014-2019.


Contact informatie