GR20181213 AP1: Interpellatie van raadslid Rudy Corijn i.v.m de vaststelling van de "referentiedatum" voor toetsing aan de wetgeving bij het indienen van een omgevingsvergunning (datum van publicatie 27/12/2018)

 

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

“Toelichting:

Ingevolgde de gewijzigde wetgeving dienen de aanvragen van omgevingsvergunningen digitaal en via een beveiligde zending te worden verzonden.

Uit de kennisname van diverse beslissingen ter zake door het college blijkt dat er mogelijks een bepaalde tijd kan verlopen tussen de verzending van de beveiligde zending en het ontvankelijk en volledig verklaren van de omgevingsaanvraag. Dit heeft te maken dat er tussen de datum van het verzenden van de beveiligde zending en het uiteindelijke ontvankelijk en volledig verklaren mogelijks nog aanvullende stukken aan het dossier worden toegevoegd.

De desbetreffende tussenperiode bedraagt gemakkelijk meer dan een maand.

Vragen:

Gelet op het feit dat diverse diensten (leefmilieu, mobiliteit, Waterweg, brandweer, openbare werken, Watergroep/Rioolbeheerder….. ) advies dienen te geven er zich mogelijks wetswijzigingen kunnen voordoen in de periode tussen de eerste verzending van de aanvraag en de ontvankelijk en volledig verklaring.

Welke datum dient volgens het college te worden aanzien als “referentiedatum“ ter toetsing aan de vigerende wetgevingen ?”


Contact informatie