GR20181122 Punt 4: Secretariaat - Intergem - AV - donderdag 20 december 2018 - goedkeuring agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

Gelet op de uitnodiging van 4 oktober 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem die op donderdag 20 december 2018 plaats heeft in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem (Essene);

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Overwegende dat een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 13 september 2018 aan de gemeente/stad werd overgemaakt;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019;

2. Statutaire benoemingen;

3. Statutaire mededelingen;

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy,

Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc) 2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van Intergem.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Intergem om donderdag 20 december 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

De vertegenwoordiger in de algemene vergadering zal zich onthouden indien de stad niet tijdig over alle documentatie beschikt die betrekking heeft op de agenda van de algemene vergadering.

Artikel 3

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (in pdfversie) intercommunales@eandis.be.


Contact informatie