GR20181122: agenda

Politie

1. Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - gerechtelijke dienst - sociale cel

2. Politie - Kasmiddelen over het derde kwartaal 2018

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

3. Secretariaat - Westlede - BAV - dinsdag 4 december 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

4. Secretariaat - Intergem - AV - donderdag 20 december 2018 - goedkeuring agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

5. Secretariaat - Solva - Algemene Vergadering - woensdag 12 december 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

6. Secretariaat - Ilva - BAV - maandag 17 december 2018- akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

7. Secretariaat - TMVS - BAV - woensdag 19 december 2018- akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

8. Secretariaat - verhindering van een gemeenteraadslid om medische redenen - akteneming verlenging ziekte

Logistiek/overheidsopdrachten

9. Logistiek/overheidsopdrachten - desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Markstraat te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

10. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel grond in de uitbreiding ambachtelijke zone Kapittelstraat te Appelterre-Voorde - deel 2 - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

11. Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging van een erfdienstbaarheid lichten en zichten op een perceel stadsgrond langs de Armand De Riemaeckerstraat te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

Financiën

12. Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2018/1 - kennisname

13. Financiële dienst - O.C.M.W.- meerjarenplan 2014-2020 - aanpassing 2018/1 - kennisneming

14. Financiële dienst - O.C.M.W.- budgetwijziging 2018/1 - kennisneming

Grondgebiedzaken

Omgeving

15. Omgeving - OMV2018078861 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de omgevingswerken rond het sociaal huisvestingsproject gelegen in de wijk Witherenstraat en aangevraagd door Mensch Greet voor de VMSW - O/2018/235

16. Omgeving - OMV2018072143 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de regularisatie en opwaardering van de openbare parking aan de Mallaardstraat - O/2018/209

Openbare werken

17. Openbare werken - Mariaweg - verharding en uitrusting buurtweg nummer 9 in het kader van vergunningsaanvraag functiewijziging van kapel naar woning - goedkeuring ontwerp eenzijdige verbintenis aanvrager

Mobiliteit

18. Mobiliteit - Ninove - Mallaardstraat - stadsparking

19. Mobiliteit - Denderwindeke - Roost - plaatsen aanwijzingsbord F45b ter hoogte van het kruispunt Roost met Roost (buurtweg 43) - stadswegen

Lokale economie

20. Lokale economie - Detailhandel & Horeca - Stedelijke geschenkbon - Afsprakennota, richtlijnen deelnemende handelaars - Wijziging - Goedkeuring

Vrijetijdszaken

Onderwijs

21. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2018/2019 - aanwending lestijdenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

22. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - convenant vervangingen korte afwezigheden - goedkeuring

Cultuur en evenementen

23. Cultuur - UiTPAS - kader voor kansentarief bij sportclubs - goedkeuring

24. Cultuur - KRASJ 4 - schenking twee kunstwerken aan de stad - aanvaarding

Sport

25. Sport - stedelijke voetbalterrein Appelterre - aanpassing gebruiksovereenkomst KFC Voorde-Appelterre vzw op basis van investeringen

26. Sport - stedelijk voetbalterrein - aanpassing gebruiksovereenkomst VK Nederhasselt vzw op basis van investeringen

27. Sport - stedelijk voetbalterrein Denderwindeke - aanpassing gebruiksovereenkomst KVE Winnik op basis van investeringen

28. Sport - stedelijke atletiekpiste - aanpassing gebruiksovereenkomst atletiekclub Vita vzw op basis van investeringen

29. Sport - wijziging overeenkomst Omloop Het Nieuwsblad tussen de stad Ninove en Flanders Classics NV - goedkeuring


Contact informatie