GR20181025 Punt AP1: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van patrimonium m.b.t. de toestand in de lokalen van Chiro Meerbeke (datum van publicatie 07/11/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Net voor de verkiezingen ontvingen wij via Jeroen Van Assche verontrustende berichten van ouders wiens kinderen lid zijn van de Chiro van Meerbeke. Zij hebben hun lokalen naast buurthuis De Linde. Wij gingen op hun verzoek in om een kijkje te gaan nemen.

Wie de moeite doet om ter plaats te gaan (en dat hebben vertegenwoordigers van de stad blijkbaar nog niet veel gedaan) zal zich wellicht ook vragen stellen bij de elektrische installatie, de verwarmingsinstallatie en de stabiliteit van het gebouw.

Op verschillende plaatsen hangen elektriciteitskabels te bengelen. Of de installatie (nog) gekeurd is durf ik te betwijfelen…

De verwarmingsketel blijkt al lange tijd defect en is nog niet hersteld.

Op de plaats waar de dakspanten op de buitenmuren rusten, zijn scheuren te zien. Dit hoeft nog niet te betekenen dat de stabiliteit van het gebouw in het gedrang is, maar verdient wel nazicht.

In de buurt van de schouw zijn vochtvlekken te zien die zouden kunnen wijzen op een probleem met de waterdichtheid van de schouw.

Vragen:

Kan u me zeggen van wanneer het laatste bezoek dateert van u of een vertegenwoordiger van de stad, aan de lokalen van de Chiro Sjaloom in Meerbeke?

Wie is eigenaar van het gebouw en dus verantwoordelijk voor de elektrische- en verwarmingsinstallatie?

Van wanneer dateert de laatste keuring van de elektrische installatie?

Van wanneer dateert het laatste onderhoud van de verwarmingsketel?

Waarom is de verwarmingsketel, blijkbaar toch na herhaaldelijke vraag van de leiding, nog steeds niet hersteld of vervangen?

Werd er al een aanbestedingsdossier opgemaakt / uitgestuurd / toegewezen voor het herstellen of vervangen van die ketel?

Hoe zit het met de administratieve ondersteuning van jeugdverenigingen door de stad?

Meer algemeen had ik graag vernomen of de stad een lijst met eigendommen bijhoudt en of er voor deze eigendommen een onderhoudsschema is opgesteld en of deze minstens jaarlijks worden bezocht om problemen in een vroeg stadium te kunnen opmerken (hetgeen de herstelkosten binnen de perken houdt)?”


Contact informatie