GR20181025 Punt 18: Financiële dienst - Trefcentrum de linde - concessie levering van dranken - goedkeuren voorwaarden lastenboek - goedkeuren wijze van gunnen (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2012 voor het vaststellen wijze van gunnen en goedkeuren van de voorwaarden;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2012 waarbij de opdracht toegewezen wordt aan Drankencentrale Malfroidt voor een duurtijd tot 31 december 2018;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2018 waarbij de concessie van De Linde verlengd wordt tot 31 december 2018;

Overwegende dat er vanaf 1 januari 2019 verder levering van dranken dient te gebeuren;

Gelet op de voorwaarden, vervat in het lastenboek;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

De concessie voor de levering van dranken aan het Trefcentrum De Linde van de stad Ninove, voor een termijn van 9 jaar, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De voorwaarden vervat in het lastenboek worden goedgekeurd


Contact informatie