GR20181025 Punt 12: Personeel - kennisname planningsgesprek en bijhorende prestatieovereenkomst algemeen directeur (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de rechtspositieregeling van de stad Ninove goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 maart 2018;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juli 2018 om Bart Baele aan te stellen als algemeen directeur van Ninove op proef;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 juli 2018 dat Bart Baele vanaf 1 september 2018 in dienst zal treden;

Overwegende dat de rechtspositieregeling bepaalt dat het evaluatiecomité binnen de maand van de indiensttreding een planningsgesprek houdt met de op proef aangestelde algemeen directeur;

Besluit:

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van het planningsgesprek en de bijhorende prestatieovereenkomst.


Contact informatie