GR20180913: aanvullende agenda

AP1. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit m.b.t. het vervangen van fietspaden door fietssuggestiestroken

AP2. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van openbare werken m.b.t. de heraanleg van het kerkplein te Outer

AP3. Interpellatie van raadslid Gerd Rassaerts betreffende de tatami in de sporthal


Contact informatie