GR20180621 Punt 7: Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV- AV - woensdag 27 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de Gemeentelijke Holding NV in vereffening;

Gelet op de uitnodiging van 18 mei 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV op woensdag 27 juni 2018 om 14.00 uur;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2017 tot en met 31.12.2017;Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2017 – 31.12.2017 door de vereffenaars;Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2017 tot en met 31.12.2017 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten;Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2017 tot en met 31.12.2017;Vraagstelling;

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

4 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Souffriau Dirk)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV op woensdag 27 juni 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

De vertegenwoordiger in de algemene vergadering zal zich onthouden indien de stad niet tijdig over alle documentatie beschikt die betrekking heeft op de agenda van de algemene vergadering.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan de Gemeentelijk Holding NV in vereffening, Kunstlaan 56 B4C, 1000 Brussel.


Contact informatie