GR20180621 Punt 33: Mobiliteit - Outer/Ninove - Bovenhoekstraat - Outerstraat - indelen in parkeervakken - goedkeuring (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat er in de Outerstraat en de Bovenhoekstraat te Outer/Ninove regelmatig te snel wordt gereden;

Overwegende dat de Politie hier op regelmatige tijdstippen snelheidscontroles uitvoert;

Overwegende dat het inrichten van parkeervakken aan beide zijden van de straat een verkeersgeleidend effect heeft zodat de straat verkeersveilger wordt en de snelheid geremd wordt;

Overwegende dat het wenselijk is op volgende locaties in de Outerstraat te Outer/Ninove parkeervakken in te richten:

Outerstraat ter hoogte van huisnummer 160 (1 parkeerplaats)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 156 (2 parkeerplaatsen)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 145 (3 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 132 en huisnummer 130 (6 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 131 en huisnummer 133 (2 parkeerplaatsen)Outerstraat overzijde huisnummer 125 tot huisnummer 119 (5 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen de woning huisnummer 119 en huisnummer 99 (5 parkeerplaatsen)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 80-82 (1 parkeerplaats)Outerstraat tussen huisnummer 74 en huisnummer 66 (3 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 58 en huisnummer 54-56 (2 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 54-56 en huisnummer 46-48 (3 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 30-32 en huisnummer 26-28 (1 parkeerplaats)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 21-23-25 (2 parkeerplaatsen)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 13-13a (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

Verkeersbord E9b (parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen) met onderborden type Xa en type Xb

Overwegende dat het wenselijk is op volgende locaties in de Bovenhoekstraat te Outer parkeervakken in te richten:

Bovenhoekstraat vanaf huisnummer 12 tot voor huisnummer 18-22 (5 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 25 (3 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat tussen huisnummer 29 en huisnummer 31 (2 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat tussen huisnummer 33 en huisnummer 35-35B (2 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat tussen huisnummer 35-35B en huisnummer 37 (4 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 41 (2 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 43 (1 parkeerplaats)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 49 en 51 (2 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 60 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

VerkeersbordE9b (parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen) met onderborden type Xa en type Xb

Gelet op de detailplannen;

Besluit:

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

8 onthoudingen (Corijn Rudy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

In de Outerstraat te Outer/Ninove worden op volgende locaties parkeervakken ingericht:

Outerstraat ter hoogte van huisnummer 160 (1 parkeerplaats)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 156 (2 parkeerplaatsen)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 145 (3 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 132 en huisnummer 130 (6 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 131 en huisnummer 133 (2 parkeerplaatsen)Outerstraat overzijde huisnummer 125 tot huisnummer 119 (5 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen de woning huisnummer 119 en huisnummer 99 (5 parkeerplaatsen)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 80-82 (1 parkeerplaats)Outerstraat tussen huisnummer 74 en huisnummer 66 (3 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 58 en huisnummer 54-56 (2 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 54-56 en huisnummer 46-48 (3 parkeerplaatsen)Outerstraat tussen huisnummer 30-32 en huisnummer 26-28 (1 parkeerplaats)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 21-23-25 (2 parkeerplaatsen)Outerstraat ter hoogte van huisnummer 13-13a (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

Verkeersbord E9b (parkeren uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen) met onderborden type Xa en type Xb

Artikel 2

In de Bovenhoekstraat te Outer worden op volgende locaties parkeervakken ingericht:

Bovenhoekstraat vanaf huisnummer 12 tot voor huisnummer 18-22 (5 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 25 (3 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat tussen huisnummer 29 en huisnummer 31 (2 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat tussen huisnummer 33 en huisnummer 35-35B (2 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat tussen huisnummer 35-35B en huisnummer 37 (4 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 41 (2 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 43 (1 parkeerplaats)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 49 en 51 (2 parkeerplaatsen)Bovenhoekstraat ter hoogte van huisnummer 60 (2 parkeerplaatsen)

Signalisatie:

Verkeersbord E9b (parkeren uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen) met onderborden type Xa en type Xb

Artikel 4

In de Outerstraat te Outer/Ninove en Bovenhoekstraat te Outer wordt het parkeren verboden buiten de gemarkeerde parkeerzones.

Signalisatie:

Parkeerborden E1 duiden de plaatsen aan waar niet mag geparkeerd worden.

Onderborden type X vullen de parkeerborden aan met het begin en het einde van de reglementering.

Artikel 5

Deze beslissing zal ter kennisgeving toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, Signalisatiedienst Stad Ninove.


Contact informatie