GR20180621 AP2: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van milieu m.b.t. overvolle vuilbakken tijdens evenementen (datum van publicatie 05/09/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Het was tijdens de Sinksenkermis geen zicht. Ook al werden vuilbakken op zaterdag avond nog leeg gemaakt, maandag middag stonden ze te midden van een berg afval. Naast het feit dat het geen zicht is, is dat ook een magneet voor ongedierte en nog meer (huishoudelijk) afval.

Toelichting:

Tijdens de vorige gemeenteraad heb ik gebruik gemaakt van de ons nog onbekende mogelijkheid om via een amendement op een bestaand agendapunt iets te laten stemmen, ook al heeft het onderwerp van het agendapunt maar een verre link met het agendapunt zelf. Maar blijkbaar staat die mogelijkheid enkel ter beschikking van leden van de meerderheid…

Vandaar dit voorstel om er tijdens evenementen voor te zorgen dat uitpuilende vuilbakken kunnen worden gemeld, dat ze ook tijdens feestdagen worden gecontroleerd en geledigd en om tijdens evenementen ook sorteerpunten te voorzien om de capaciteit te vergroten en niet alles als restafval te beschouwen.

Principe en werking: Door elke vuilbak een identificatienummer te geven (samengesteld op basis van gegevens als deelgemeente en/of straatnaam en/of eigen volgnummer) krijgt elke vuilbak een unieke code van 2 tot 4 letters en een getal. Op de vuilbak komt dan een sticker met een boodschap als ‘Indien deze vuilbak overvol is, stuur dan een SMS met de code CLN100 naar nummer 04…….’ Zo kan een voorbijganger of buurtbewoner (gratis) een overvolle vuilbak melden en weet de bevoegde dienst direct om welke vuilbak het gaat.Wanneer de SMS na kantooruren wordt verzonden, zal deze de eerstvolgende werkdag worden gelezen. Tijdens evenementen is het echter wenselijk een permanentie te voorzien of minstens ook tijdens WE en hoogdagen die SMS’en toch 2 keer per dag te bekijken.Tijdens evenementen wordt alles in die vuilbakjes gepropt, ongeacht het om iets recycleerbaars gaat of niet. Dat kan beter. Dit gebeurt trouwens standaard in pretparken en op grotere evenementen. Sorteren verkleint niet alleen de berg restafval, het vergroot ook de capaciteit en uiteraard de recyclagegraad.Beide initiatieven kunnen bijdragen aan een nette stad.

Voorstel van beslissing:

Art. 1

Op alle gemeentelijke openbare vuilbakken zal een stikker worden aangebracht met een identificatienummer en een contactnummer om een overvolle vuilbak, via SMS te melden bij de ophaaldienst.

Art.2

Tijdens evenementen zal er een permanentie worden voorzien om bij een melding van een overvolle vuilbak, binnen redelijke termijn de vuilbak te ledigen.

Art. 3

Tijdens evenementen zal de stad voorzien in voldoende sorteerpunten om naast vuilbakken voor restafval, ook vuilbakken te voorzien voor de inzameling van recycleerbare fracties zoals PMD, papier en karton, glas en GFT. Voor welke recycleerbare fracties een aparte vuilbak zal worden voorzien, wordt beslist in functie van het evenement.”


Contact informatie