GR20180524 Punt 5: Secretariaat - Solva - algemene vergadering - woensdag 13 juni 2018 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

Gelet op de uitnodiging van 11 april 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Solva op woensdag 13 juni 2018 om 19.00u in CC De Brug, Parklaan 16 te Kluisbergen;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

Samenstelling van het bureauVerslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017Jaarrekening per 31 december 2017Verslag van de CommissarisKwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2017Vernieuwing mandaat CommissariStatutenwijziging Solva : ontwerp tot wijziging

7.1 Uittreding provincie : voorstel statutenwijziging loskoppeling vast kapitaal van specifieke aandelen

7.2 Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar

variabel kapitaal

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

3 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van Solva.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de Algemene Vergadering van Solva op woensdag 13 juni 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere.


Contact informatie