GR20180524: korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken 

Secretariaat

1.       Secretariaat - De Lijn - algemene vergadering - dinsdag 29 mei 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

2.       Secretariaat - SHM Denderstreek - AV - dinsdag 29 mei 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger 

3.       Secretariaat - Ninove Welzijn -  algemene vergadering- donderdag 31 mei 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger 

4.       Secretariaat - Ethias -  algemene jaarvergadering - dinsdag 5 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger 

5.       Secretariaat - Solva - algemene vergadering - woensdag 13 juni 2018 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger 

6.       Secretariaat - TMVS - algemene jaarvergadering - woensdag 20 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger 

7.       Secretariaat - Zefier - bijzondere algemene vergadering - donderdag 28 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger 

Sociale zaken

8.       Sociale zaken - gemeentecharter drinKraantjeswater 

Financiën 

9.       Gemeentebelastingen - raamkader retributies ticketverkoop cultuurcentrum De Plomblom - aanpassing 

10.     Financiële dienst - kerkfabrieken - jaarrekening 2017 - advies

Grondgebiedzaken 

Omgeving

11.     Omgeving - OMV2018012813 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor het heraanleggen van het kerkplein in Lieferinge - Lieferingplaats - aangevraagd door stadsbestuur Ninove - O/2018/20 (Opgelet: dossier is enkel digitaal te raadplegen via Cobra@home

Openbare werken

12.     Openbare werken - gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 te 9406 Outer - rooilijn nieuw tracé - vaststellen definitief voorstel

13.     Openbare werken - verplaatsen van voetweg 61 te Denderwindeke - definitieve vaststelling gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 61 en definitieve vaststelling rooilijnplan nieuwe ligging voetweg 61 

Mobiliteit

14.     Mobiliteit - Nederhasselt - Vogelzangstraat - aanleg voetpad in betonstraatstenen - plaatsen verkeerssignalisatie - stadswegen 

15.     Mobiliteit - Appelterre - Eichemstraat - indelen in parkeervakken - verkeerssignalisatie - stadswegen - goedkeuring 

Lokale economie

16.     Lokale Economie - detailhandel - kernversterkend beleid - oprichting VZW Centrummanagement - goedkeuring statuten

Vrijetijdszaken 

Cultuur en evenementen

17.     Cultuur - nieuwe straatnaam 'Mollekesweg' in Ninove - definitieve goedkeuring

Vragen, voorstellen en interpellaties 

AP1.   Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot intekenen op het project "huisdiersticker" van de Vlaamse regering 


Contact informatie