GR20180524 AP1: Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot intekenen op het project "huisdiersticker" van de Vlaamse regering (datum van publicatie 19/06/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:

“Motivatie :

Forza Ninove stelt voor dat de stad intekent op een” uniforme huisdiersticker” die door de Vlaamse regering wordt aangeboden.

Mensen kunnen deze sticker op hun raam kleven en aan de hulpdiensten aangeven hoeveel huisdieren ze hebben. Op deze manier wordt het de hulpdiensten makkelijker gemaakt om niet alleen mensenlevens, maar ook meer dierenlevens te redden.

Verschillende gemeenten maken nu al gebruik van deze sticker. De Vlaamse Regering biedt deze uniforme sticker nu ook aan voor alle steden en gemeenten. De drukkosten worden volledig gedragen voor de Vlaamse Overheid. De stad moet alleen maar zorgen voor de verspreiding ervan.”

Besluit:

Het voorstel is al in uitvoering door het college van burgemeester en schepenen, de stickers worden eerstdaags aangekocht.


Contact informatie