GR20180426 Punt 5 : Secretariaat - kennisname procedure erkenning als centrumstad of provinciale stad (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de vraag van de gemeenteraad om een procedure op te starten om een erkenning te doen als centrumstad;

Gelet op de procedure die reeds lopende is via meester Jurgen Vanpraet aangesteld in samenwerking met verschillende steden en gemeenten,

Gelet op de studie uitgevoerd door BDO ter ondersteuning van de vraag tot erkenning als centrumstad;

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het rapport opgemaakt door BDO;

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het advies van meester Jurgen Vanpraet dat we beter het resultaat van de juridische procedure die reeds werd opgestart afwachten vooraleer zelf stappen te ondernemen als stad;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van BDO.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het advies van meester Jurgen Vanpraet.


Contact informatie